Ingen kan vel reise fra seg selv

https://www.youtube.com/watch?v=lnm6_tvhlWk Musikk og tekst : Bodhild Vossgård

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Legg igjen en kommentar