Otto huset på Finnøy. 11okt 2015 kl 17.00. Solo konsert på cello, piano og sang.

Frida Hansens hus, Stavanger .Fredag 31.mai kl 18.00. Cello solo på utstillingsåpning . Det er Mazoy og Naman som presenterer sine malerier.

This entry was posted in Konserter. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Legg igjen en kommentar